WEBSITE DESIGN

แพ็คเกจราคา บริการออกแบบเว็บไซต์

ออกแบบเว็บไซต์ เกมออนไลน์
2,500 บาท

/ 1 เว็บไซต์

 • ออกแบบเว็บไซต์และจัดทำเป็นรูปแบบ html/css
 • จำนวน 2 หน้า (หน้าหลัก และ หน้าเนื้อหา)
 • ปรับแก้ไขได้ 1 ครั้ง
 • ได้รับไฟล์เว็บไซต์ html พร้อมใช้งาน
 • เหมาะสำหรับเว็บไซต์เกมออนไลน์

สั่งซื้อ

ออกแบบ เว็บไซต์ทั่วไป
4,500 บาท

/ 1 เว็บไซต์

 • ออกแบบเว็บไซต์และจัดทำเป็นรูปแบบ html/css
 • เว็บไซต์เป็น Responsive หน้าเว็บสามารถยืดหยุ่นได้ และ แสดงผลได้บนมือถือ
 • ได้รับหน้าเว็บจำนวน 4-5 หน้า (หน้าหลัก,หน้าเนื้อหา และ อื่นๆ)
 • ปรับแก้ไขหลังจากเลือกได้ 2 ครั้ง
 • ได้รับไฟล์เว็บไซต์ html พร้อมใช้งาน
 • เหมาะสำหรับเว็บไซต์ทั่วไป ที่แก้ไขข้อมูลไม่บ่อย

สั่งซื้อ

ทำเว็บไซต์พร้อมระบบจัดการ
15,000 บาท

/ 1 เว็บไซต์

 • ออกแบบหน้าเว็บไซต์เป็น Responsive ยืดหยุ่นได้
 • ทำระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์ เชื่อมต่อฐานข้อมูล
 • ปรับแก้ไขได้ 3 ครั้ง
 • บริการติดตั้งระบบเว็บไซต์ลงเซิร์ฟเวอร์ ฟรี
 • บริการ Support หลังการส่งมอบ ฟรี 3 เดือน (ไม่รวมการแก้ไข)
 • ราคาขั้นต่ำ 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้า

สั่งซื้อ