Business Cards

แพ็คเกจราคา บริการออกแบบนามบัตร

แพ็คเกจ เริ่มต้น
299 บาท

/ 1 แบบ

  • ออกแบบนามบัตรให้ 1แบบ
  • ปรับแก้ไขได้ 1 ครั้ง
  • ขนาดนามบัตรมาตรฐาน 9 X 5.5 ซม.
  • ได้รับไฟล์นามสกุล .pdf พร้อมนำไปพิมพ์

สั่งซื้อ

แพ็คเกจ สบายใจ
799 บาท

/ 1 แบบ

  • ออกแบบนามบัตรให้ 2 แบบ เลือกได้ 1แบบ
  • ปรับแก้ไขได้ 2-3 ครั้ง
  • ขนาดนามบัตรมาตรฐาน 9 X 5.5 ซม.
  • ได้รับไฟล์นามสกุล .ai .pdf พร้อมนำไปพิมพ์

สั่งซื้อ